Sunday, August 23, 2009

Командын мөрнөөс тветердэх нь

Тветер гэдэг юмийг http://www.dulmandakh.com/2009/06/twitter.html, http://www.otgonpurew.com/2009/06/twitter.html блогуудаас анх сураг гаргаад сонирхож http://twitter.com/otgonlkhagva гэсэн хэрэглэгч үүсгээд заримдаа шалгах болов. Гэтэл энэ нь сүүлдээ броузерын хаягийн мөрөнд бичиж шалгах нь ядаргаатай мэт санагдаж firefox-доо twitterfox гэсэн add-on (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/5081) суулгаад шинэ зурвасуудыг цаг алдалгүй хүлээн авч хариу бичих боломжтой болов. Харин саяхан techrepublic-ийн мэйлүүдийг уншаад сууж байсан чинь "tweeting from the command line" гэсэн гарчиг бүхий мэдээ ирсэн байгаа нь сонирхол татав. Энд curl-ийг ашиглаад командын мөрнөөс хялбархан тветерт бичлэг оруулдаг скриптийг тайлбарлаж. Уг скрипт надад ихэд таалагдаж доор оруулав:

#!/bin/sh
tweet="${@}"
user="username"
pass="password"
if [ $(echo "${tweet}" | wc -c) -gt 140 ]; then
    echo "FATAL: The tweet is longer than 140 characters!"
    exit 1
fi
curl -k -u ${user}:${pass} -d status="${tweet}" https://twitter.com/statuses/update.xml >/dev/null 2>&1
if [ "$?" == "0" ]; then
    echo "Successful tweet!"
fi

Эх сурвалж:
http://blogs.techrepublic.com.com/opensource/?p=859&tag=nl.e011 [2009/08/23]

Ашиглахдаа:
$ [PATH]/tweet "a message"
Successful tweet!

1 comment:

Галзад овогтой Сорог Солонго said...

mnfedora гэсээр жил болж байна өөрчил